Gemeenteblad van Leusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenGemeenteblad 2019, 66978Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Begijnhove 3 te Leusden

Op 18 maart 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor omgevingsvergunning op locatie Begijnhove 3 te Leusden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2019-085. De aanvraag betreft het plaatsen van een erfafscheiding met afsluitbare doorgang en bevat de volgende activiteiten:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.