Gemeenteblad van Voorschoten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenGemeenteblad 2019, 66019Overige overheidsinformatieGemeente Voorschoten – Start inspraaktermijn advies Taskforce Dorpscentrum plan Voorstraat

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 5 maart 2019 het volgende advies heeft vastgesteld voor inspraak:

 

- Het advies van de Taskforce Dorpscentrum om de balans in de Voorstraat te herstellen.

Naar aanleiding van gesprekken met (en brieven van) bewoners in de Voorstaat heeft het college de Taskforce Dorpscentrum gevraagd een advies op te stellen voor de Voorstraat. Doel is het herstellen van de historische balans tussen het wonen, horeca en handel en het versterken van de onderscheidende kwaliteit van de Voorstraat. Het college hecht veel belang aan zorgvuldige burgerparticipatie. Het college hoort daarom graag uw mening over dit advies voordat het een besluit neemt.

 

Wilt u reageren op het advies?

Iedereen kan zienswijzen geven op het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans in de Voorstraat. Dit kan tot zes weken na de publicatie van dit bericht. Het plan wordt zo nodig inhoudelijk aangepast op basis van de zienswijzen.

Een papieren versie van het advies ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Voorschoten (Leidseweg 25). U kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook kunt u uw zienswijze per mail indienen: economie@voorschoten.nl