Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 65045Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘STANDDAARBUITEN, VLIETWEG 4B,’, GEMEENTE MOERDIJK

Dit plan wordt opnieuw gepubliceerd omdat er een foute benaming van het plan in de publicatie stond. Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld voor het vergroten van het bestaande bouwvlak om vervolgens een bedrijfsgebouw te realiseren voor de teelt van champignons, shiitake en oesterzwammen. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

Procedure

Iedereen kan tot en met 1 mei 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Standdaarbuiten, Vlietweg 4b”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.