Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 61449Beschikkingen | aanvraag2019av0129 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca

Locatie : Hoeksebaan 1, 4725 ST Wouwse Plantage

Omschrijving : Art 35 Drank en Horecawet t.b.v. Rodeofuif d.d. 18-05-2018

Registratienummer : 2019av0129

Publicatiedatum : 15-3-2019

Datum aanvraag : 26 februari 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.