Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 60465Overige besluiten van algemene strekkingWijziging ondermandaatregeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

 

Het college van de gemeente Hilversum maakt bekend dat de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV) op 6 maart 2019 het "Ondermandaatbesluit OFGV inzake Hilversum 2019" heeft vastgesteld. Het ondermandaatbesluit is aangepast in verband met het wijzigen van de organisatiestructuur van de OFGV. Het betreft een aanpassing van de omschrijving van de teamleiders. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van deachtste dag na die van deze bekendmaking Het mandaatbesluit ligt 14 maart 2019 ter inzage.