Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 60393Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzen heffings- en invorderingsambtenaar, gemeente Wijk bij Duurstede

Met ingang van 19 februari 2019 worden de functie van teamleider van het team Mens en Middelen alsmede de functie van financieel consulent aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b en c van de Gemeentewet (zaaknummer: 44797). Met ingang van 17-2-2019 wordt de ingehuurde teamleider Mens & Middelen, subteam Financiën aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar, voor de duur van zijn opdracht bij de Gemeente Wijk bij Duurstede (zaaknummer: 44814).