Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 60232Overige besluiten van algemene strekkingVerordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Wijk bij Duurstede 2019 vastgesteld

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft in de vergadering van 15 januari 2019 een nieuwe ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’ vastgesteld. Op grond van de wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet hebben gemeenten taken om inwoners te ondersteunen bij problemen in hun dagelijks leven. Dat kan gaan om zaken rond opgroeien en opvoeden, hulpverlening en doorverwijzing voor kinderen/jongeren en hun ouders. Voor volwassenen kan het gaan om ondersteuning bij de zelfredzaamheid in en om het huis, bij vervoer of ondersteuning bij meedoen in de samenleving.

Uitgangspunt blijft dat inwoners zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen en hun eigen leven vorm geven. Maar als dat (tijdelijk) niet lukt, kan ondersteuning nodig zijn. De verordening bevat regels op grond waarvan inwoners ondersteuning of hulp kunnen aanvragen. Daarnaast staan er bepalingen opgenomen over o.a. ondersteuning van mantelzorgers, de kwaliteit die de gemeente vraagt aan zorgverleners, toezicht op zorgverleners, regels om fraude te voorkomen etc. Wilt u de verordening inzien? Deze staat op de website www.overheid.nl. Of kijk op onze website bij Bestuur en organisatie --> beleid en regelgeving. U kunt ook een exemplaar ophalen bij de balie van het Huis van de Gemeente tijdens de openingstijden.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-082