Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 59904BeleidsregelsInspraak ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ingevolge de Inspraakverordening Maasgouw bekend, dat met ingang van vrijdag 22 maart 2019 gedurende zes weken (dus tot en met donderdag 2 mei 2019) voor iedereen het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’ ter inzage ligt.

 

Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’ voorziet in een kader voor een hoogwaardige architectonische invulling voor de percelen op de hoek Rijksweg/Grote Bergerweg in Linne. In dit beeldkwaliteitsplan wordt veilig gesteld dat er uiteindelijk een representatieve bebouwing vanuit de rotonde Rijksweg/Grote Bergerweg in Linne wordt gerealiseerd. Er worden nadere eisen gesteld aan onder meer de situering, omvang, hoogte en vormgeving van de bebouwing.

 

Het eerdergenoemde ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’ kan worden ingezien in de informatieruimte van het gemeentehuis, Markt 36 in Maasbracht (op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

 

Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’ is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeentemaasgouw.nl.

 

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Rijksweg 10 Linne - Gemeente Maasgouw’ kenbaar maken.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 7000, 6050 AA in Maasbracht.

 

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, Markt 36 in Maasbracht, behalve tijdens de avondopenstelling. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer F. Ramacher (tel. 0475-852500) of, als hij er niet is, een van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening (tel. 0475-852500).

 

Maasbracht, 21 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Maasgouw