Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 57759Overige overheidsinformatieBinnengekomen melding Nijverheidsweg 9T-u, Nieuwegein

Ontvangen op: 24 juli 2018

• Locatie: Nijverheidsweg 9T-u, 3433 NP in Nieuwegein

Omschrijving: deze melding heeft betrekking op het starten van een bedrijf. Het betreft een sloopbedrijf. Op de locatie bevinden zich het kantoor en de hal waarin materiaal en gereedschap, decontaminatie-units etc. aanwezig zijn. ’s Nachts en in de weekenden bevinden de auto’s zich ook in de hal. Vanuit hier wordt het personeel ’s morgens aangestuurd en krijgen zij de benodigde materialen en gereedschappen uitgereikt. Ook is onze containerauto in de nacht en weekenden hier aanwezig. ’s Morgens worden de containers (doorgaans leeg) opgepakt en naar de projecten gebracht. Voor het opslaan van kleine hoeveelheden asbesthoudend afval zal een tussenopslag container worden geplaatst. Op de locatie worden geen fysieke werkzaamheden uitgevoerd, van stof- of geluidsoverlast kan dan ook geen sprake zijn.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de melding? Neem dan contact op met een van onze milieutoezichthouders van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid via het algemene telefoonnummer 14030.

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

mevrouw dr. P.T. de Jong

hoofd afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid