Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 57753Overige overheidsinformatieBinnengekomen melding Veldwade 3, Nieuwegein

Ontvangen op: 30 mei 2018

• Locatie: Veldwade 3, 3439 LE in Nieuwegein

Omschrijving: deze melding heeft betrekking op het veranderen van een bedrijf. De melding heeft betrekking op de bouw van een drive-in, verandering van de inrichting en de uitbreiding van de parkeerplaats bij de Hornbach.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de melding? Neem dan contact op met een van onze milieutoezichthouders van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid via het algemene telefoonnummer 14030.

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

mevrouw dr. P.T. de Jong

hoofd afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid