Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 57743Overige overheidsinformatieBinnengekomen melding De Liesbosch 88, Nieuwegein

Ontvangen op: 1 december 2017

• Locatie: De Liesbosch 88, 3439 LC in Nieuwegein

Omschrijving: deze melding heeft betrekking op het veranderen van een bedrijf. De melding heeft met name betrekking op de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de winkel. De volumes overschrijden niet de maximale hoeveelheden gesteld in art.nr. 8.4.5. tabel 8.4 van het activiteitenbesluit. Er is geen sprake van een opslagruimte conform de PGS-15.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de melding? Neem dan contact op met een van onze milieutoezichthouders van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid via het algemene telefoonnummer 14030.

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

mevrouw dr. P.T. de Jong

hoofd afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid