Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 54112Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Nieuwegein; besluit tot aanwijzing locaties centraal stemmen tellen Provinciale Staten en verkiezingen Waterschap 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

overwegende, dat er wordt deelgenomen aan het Experiment Centraal Stemmen Tellen op donderdag 21 maart 2019 voor het centraal tellen van de stemmen van de verkiezingen Provinciale Staten en de verkiezingen Waterschap;

gelet op artikel 20, lid 7 van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming.

 

b e s l u i t :

 

ARTIKEL I

Voor de stemopneming de volgende locatie aan te wijzen:

  • 1.

    Zaal 008 Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

     

 ARTIKEL II

Voor de zitting van het gemeentelijk stembureau ter vaststelling van de uitslag de volgende locatie aan te wijzen:

  • 1.

    Zaal 116 Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

  

ARTIKEL III

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het besluit wordt bekendgemaakt.

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.

   

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

   

de secretaris, de burgemeester,

 

P.J.M. Liebregts F.T.J.M. Backhuijs