Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 53398Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie objectontheffing Vloedmonde, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

 

Maakt bekend dat zij op 4 maart 2019 de navolgende ontheffing hebben verleend. Het besluit is op 14 maart 2019 verzonden aan de aanvrager.

 

Een hoogwerker, een container, een schaftkeet en een eco toilet, Parkeervakken Vloedmonde 109, 18 maart tot en met 15 april 2019, 758969

Om werkzaamheden te kunnen verrichten aan nabijgelegen panden.

 

Inzagetermijn

Met ingang van 4 maart 2019 tot en met 22 april 2019 kunt u het besluit inzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Haverkort via e-mailadres e.haverkort@nieuwegein.nl of via telefoonnummer 14 030.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot zes weken na verzending aan de aanvragers, een bezwaarschrift indienen bij, het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

- naam, adres en woonplaats van indiener bezwaarschrift;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (graag onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden);

- de grond van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de besluiten niet gebruikt mogen worden. Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.