Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2019, 38002Plannen | ruimtelijkOntwerp Bestemmingsplan Kerkbuurt Wijdenes

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Met ingang van donderdag 21 februari 2019 zal gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Kerkbuurt te Wijdenes’ (NL.IMRO.0498.BPWijdenesKrkbuurt-ON01) ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan biedt ruimte aan de ontwikkeling van een nieuw woon- en leefgebied dat recht doet aan de woonbehoefte binnen Wijdenes, de gemeente en de regio. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is vraag gestuurd bouwen van maximaal 62 woningen. Met het plan wordt ingezet op de versterking van het West-Friese/Drechterlandse/Wijdenesser woonklimaat door het realiseren van aanvullende, onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige woningbouw.

Ter inzage

Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 21 februari 2019 tot en met 4 april 2019. U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

 

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.BPWijdenesKrkbuurt-ON01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, 1616AV Hoogkarspel). U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, 0228-534100 (tijdens kantooruren)

 

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 4 april 2019 zijn zienswijzen indienen.

 

Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG in Hoogkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kerkbuurt te Wijdenes’.

 

Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-534100 (tijdens kantooruren).