Gemeenteblad van Capelle aan den IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselGemeenteblad 2019, 3660Overige overheidsinformatieGrondprijzenbrief 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt bekend dat zij in de vergadering van 18 december 2018 de Grondprijzenbrief van 2019 heeft vastgesteld.

 

Ten opzichte van de Grondprijzenbrief 2018 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

de in bijlage 1 onder huurprijs opgenomen afwijkingsmogelijkheid bij gebruiksbeperkingen, bijv. kabels en leidingen, te laten vervallen;

de in bijlage 1 opgenomen regeling voor bruikleenovereenkomst te wijzigen zo dat bruikleenovereenkomsten gelden voor bestaande situaties.

 

De volledige Grondprijzenbrief 2019 is als bijlage bij deze bekendmaking gevoegd.

 

 

Capelle aan den IJssel, 3 januari 2019