Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 33535Plannen | overigGemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 7

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende reguliere aanvragen omgevingsvergunning hebben verlengd met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo:

* De aanvraag van29-10-2018 voor het verbouwen van het woonhuis op het adres/de locatie Willem II-laan 21 Landgraaf, Dossiernr:2018-0468.