Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 314608Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel - Intrekking lokale regelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2019 besloten om de volgende regelingen in te trekken op 1 januari 2020:

- Regeling Functiewaardering;

- Toolbox ontwikkeling en evaluatie werknemers;

- Gedragscode ambtenaren gemeente Beesel;

- Regeling Generatiepact gemeente Beesel;

- Interne mobiliteit in het kader van regionale samenwerking;

- Regeling melden vermoeden van misstanden;

- Opleidingsregeling;

- Regeling overwerkvergoedingen gemeente Beesel;

- Piketregeling lokale functionaris Oranje Kolom;

- Piketdienstregeling Onderhoudsdienst;

- Regeling Attenties;

- Regeling vergoeding beeldschermbril;

- Reiskostenvergoeding voor dienstreizen;

- Werktijdenregeling.