Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 31399Beschikkingen | aanvraagTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-00506 Chopinstraat 80 te Tilburg, realiseren van een afdak, 5 februari 2019

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijze indienen.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2019-00506 - I - Chopinstraat 80 te Tilburg.docx