Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 305454VerordeningenIntrekkingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders;

- de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Benrheze 2008 in te trekken

Vaststeld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 12 december 2019

Jan van den Oever(griffier) Marieke Moorman (voorzitter)