Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2019, 30283Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - Bestemmingsplan Toldijk Zuid in werking getreden

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Hierdoor is het bestemmingsplannen in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het bestemmingsplan Toldijk Zuid voorziet in de aanleg van drie voetbalvelden met bijbehorende gebouwen en voorzieningen in het gebied gelegen tussen de kernen Geervliet en Heenvliet ten noorden van de Groene Kruisweg. Het plan is gewijzigd vastgesteld. Ten behoeve van een doelmatige aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de Ringdijk is de verbeelding gewijzigd ter hoogte van de ontsluiting van het plangebied op de Ringdijk. Op de verbeelding is de bestemming ‘’Water’’ (gelegen binnen bestemming ‘’Recreatie – Dagrecreatie;’’) in westelijke richting opgeschoven. Ook is de aanduiding ‘’water’’ opgenomen om een verbinding tussen de watergang langs de Ringdijk (noordkant) en de watergang binnen bestemming ‘’Recreatie – Dagrecreatie’’ mogelijk te maken.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het gebied gelegen tussen de kernen Geervliet en Heenvliet ten noorden van de Groene Kruisweg.

Planfase

Onherroepelijk en in werking getreden.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPGRVTOLDIJKZUID-3001

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken:

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.