Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 300323Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, vergroten van de woning en tuin en het bouwen van een schutting, Heinenwaard 17, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1824DZ17

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Heinenwaard 17 Alkmaar: het vergroten van de woning en tuin en het bouwen van een schutting

 

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 16 januari 2020 zijn ontvangen.