Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 299478Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, tussen de Heiloostraat, Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Den Helderstraat, Hoogkarspelstraat te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van 2 appartementencomplexen (228 woningen) gelegen tussen de Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Heiloostraat, Den Helderstraat en Hoogkarspelstraat door het vervangen van gevelkozijnen, het aanbrengen van spouwisolatie, aansluiten op stadsverwarming en het vergroten van de hoofdentrees

 

Ons kenmerk: 201923919

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

tussen de Heiloostraat, Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Den Helderstraat, Hoogkarspelstraat

Ontvangstdatum aanvraag:

6 december 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.