Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 296680Overige besluiten van algemene strekkingBeschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres

 

Week 50 - 2019

 

Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. Volgens artikel 3:41 lid 2 mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken.

 

Naam  

Geboren

Ingeschreven per

R.M. Huisman

09-01-1963

06-11-2019

E. Plas

20-04-1965

06-11-2019

F. Middelhuis

11-09-1996

06-11-2019

M.M. Pothiah en 1 kind

27-12-1999

08-11-2019

A.J. de Leeuw

15-04-1976

12-11-2019

V.I. Imaralu en 1 kind

18-04-1982

14-11-2019

M. Mancini

01-05-1986

14-11-2019

D.J. Ubink

07-12-1985

18-11-2019

G.J. Schouten

10-10-1987

18-11-2019

G.J. Jonker

29-10-1990

18-11-2019

 

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het is voor burgers mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als organisatie/advocaat kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van eHerkenning.

Tevens kan een bezwaarschrift per post worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient dan te worden gericht aan de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd.

Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op https://mijn.overheid.nl