Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 293034Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning nabij Aveling 9

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- nabij Aveling 9, 3193LC, het rooien van diverse houtopstanden t.b.v. het verbeteren van het Oudelandsepark (aanvraagdatum 25-11-2019, dossiernummer OMV.19.11.00465)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.