Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 293025Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning nabij Krabbeweg 125

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- nabij Krabbeweg 125, 3199LE, het verrichten van diverse werken en werkzaamheden geen bouwwerk zijnde ivm de realisatie van de Tweede Suurhoffbrug (aanvraagdatum 25-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00448)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.