Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 29285Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Esvelderweg-Tolnegenweg

De percelen Esvelderweg 5 in Kootwijkerbroek en Tolnegenweg 67 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om functieverandering naar twee niet-agrarische bedrijven en het realiseren van een bedrijfswoning aan de Esvelderweg 5 in Kootwijkerbroek mogelijk te maken. Het perceel Tolnegenweg 67 in Voorthuizen krijgt een woonbestemming .

Kerkweg III, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Kerkweg tegenover nummer 4in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om het toevoegen van twee woningen mogelijk te maken.

Thorbeckelaan IV, partiële herziening Barneveld-Noordwest

Het perceel Thorbeckelaan 89 in Barneveld. Het is de bedoeling om de realisering van drie woningen mogelijk te maken.

Topperweg II, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Topperweg 32 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om toevoeging van een tweede woning mogelijk te maken.

Valkseweg XVI, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Valkseweg nabij 235 in Barneveld. Het is de bedoeling om de realisering van een woning mogelijk te maken.

 

Barneveld, 7 februari 2019.