Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 292333Overige overheidsinformatieWet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 

 • 1.

  ArcheoCare voor het adres:

  Herenweg 64 35 in Maarssen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een conserverings- en restauratieatelier voor archeologische en historische voorwerpen.

 • 2.

  Rose & Vanilla voor het adres:

  Industrieweg 32 05 in Maarssen. De melding heeft betrekking op het starten van een bakkerij van cakes en taarten die biologisch, glutenvrij, melkvrij, sojavrij, vrij van geraffineerde suikers en veelal eivrij zijn.

 • 3.

  LeasePlan Nederland N.V. voor het adres:

  sectie L1259 L1320 (De Corridor 15-17) in Breukelen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een kantoor, met stalling en reiniging van voertuigen.

 • 4.

  VDM Rail B.V. voor het adres:

  Nijverheidsweg 4 in Kockengen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een spooronderhoudsbedrijf.

 • 5.

  J. Randeraat voor het adres:

  Oud Over 112 in Loenen aan de Vecht. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting.

 • 6.

  Veehouderij Kruiswijk voor het adres:

  Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht. De melding heeft betrekking op het verlengen van een bestaand gebouw voor opslag van hooi, stro en houtsnippers.

   

  Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12.:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.

 

Stichtse Vecht, 3 december 2019