Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 292261Beschikkingen | aanvraagGemeente Almere - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Oeverwalweg 240, initiatief 615 5H2-OW4434, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat de beslistermijn met zes weken is verlengd voor de onderstaande aanvraag:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

194384

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

4 oktober 2019

het bouwen van een woning

Oeverwalweg 240 , initiatief 615 5H2-OW4434

150790,2

481544,2