Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 287753Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag standplaatsvergunning op de Pastoor Gowthorpestraat in Barneveld

 

Aanvraag standplaatsvergunning voor het plaatsen van een bus voor het uitvoeren van kleine reparaties aan mobiliteitsvoorzieningen bij Medipoint, Pastoor Gowthorpestraat 21 in Barneveld, iedere woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.

 

Inzien en reageren

De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.

Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad  een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld. Dit kan mondeling via telefoonnummer 14 0342, schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/zienswijze-indienen/.  Hiervoor is een DigiD of eHerkenning vereist.