Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28580Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Oud Milligenseweg 57 Garderen, legalisatie bijgebouw

Zaaknummer 2018W2737

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.