Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 285454Overige overheidsinformatieToekomstvisie Scheendijk

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

- het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen;

- de toekomstvisie Kievitsbuurten;

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2019;

- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 15 oktober 2019;

 

Besluit:

de toekomstvisie Scheendijk vast te stellen.

 

19 november 2019

Griffier Voorzitter