Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28301Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Ravensgoedseweg 1 Zwartebroek, verlengen kalverenstal

Zaaknummer 2019W0265

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.