Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 278700Overige overheidsinformatieToestemming laden en lossen van vuurwerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat:

zij, een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • 1.

    Wolff Vuurwerk B.V., Engelenburgstraat 31, 7391 AM te Twello t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: Slagerij van Maarseveen, Joh. Vermeerstraat 23, 3601 EL Maarssen in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 21 november 2019 tot en met 3 januari 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • 1.

    het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088-022 50 00.

Stichtse Vecht, 20 november 2019