Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 278401Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 27 november 2019

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heerS. Holtrop

 •  

Griffier : mevrouwH.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

 

 

 • 2.

   

V aststellen bestemmingsplan Follega, Straatweg 1 en 1a

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Follega, Straatweg 1 en 1a als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPFOL19STRAAWEG1-ON01 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting: De eigenaar van deze plattelandswoning heeft een bestemmingsplanwijziging aangevraagd omdat hij in zijn woning een aantal activiteiten wil ontplooien, die als zodanig niet passend zijn binnen het huidige bestemmingsplan. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ontvangen.

 •  

 

 • 3.

   

Kennisnemen van de jaarrekening 2018 GR Fryslân-West en NV Empatec

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 GR Fryslân-West en NV Empatec

Toelichting: Deze jaarrekening moet aan de gemeenteraden gemeld worden, iets dat normaalgesproken gelijktijdig met de aanbieding van de begrotingen plaatsvindt. Dat is dit jaar niet gelukt omdat is besloten de GR en de NV meer van elkaar te scheiden ook voor wat betreft de (verdiepte) controle van de accountant van de jaarstukken, die daardoor meer tijd dan voorheen kostte. Beide jaarrekeningen werden voorzien van een goedkeurende verklaring en de jaarrekening 2018 laat een positief resultaat zien van ruim 7 ton.

 •  

 

 • 4.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Mochten er op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur geen aanmeldingen binnen gekomen zijn om mee te praten over de onderwerpen in dit P etear, dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit zien op de dag van de vergadering na 1 3 : 30 uur op de site van de gemeenteraad .