Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 27763Beschikkingen | afhandelingVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 9 in Andijk (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 

• Het bouwen van een tuinbouwkas en corridor op het perceel Nieuwe Dijk 9 in Andijk.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 8 februari 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21in Wognum. Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.OMGNIEUWEDIJK9-VA01) is de locatie van de te bouwen kas en corridor te zien.

 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.