Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 273401Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Beschikking verleend uitgebreid (Crisis- en herstelwet), ter plaatse van het te slopen gebouw 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181 te Den Haag

Algemene informatie

Het bouwen van een woongebouw met 90 (zelfstandige) studentenwoningen ter plaatse van de te slopen bedrijfsruimte 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181 alsmede het realiseren van een uitrit

 

Ons kenmerk: 201824994

Categorie:

 • -

  Uitweg

 • -

  Bouwen

 • -

  (Tijdelijke) buitenplanse ontheffing

Stadsdeel:

 • -

  Centrum

Locatie(s)

ter plaatse van het te slopen gebouw 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181

Ontvangstdatum aanvraag:

19 december 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Beroepsclausule rechtbank Den Haag (uitvoering Crisis- en herstelwet)

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Den Haag. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het loket van de rechtbank Den Haag. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht.

Crisis- en herstelwet

Op dit bovenstaande besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbende(n) in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het genomen besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.