Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 27338Overige overheidsinformatieGemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 6

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding(en), als bedoeld in artikel 8.41 vierde lid van de Wet Milieubeheer, hebben aanvaard:

* van Stichting Cultuurhuis Landgraaf, adres Veldstraat 19 Landgraaf , voor het oprichten van een inrichting, dossiernummer 2018-0553, datum ontvangst 19-12-2018, datum aanvaarding 25-01-2019, datum verzending 25-01-2019.

De melding(en) is (zijn) gedaan in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit zijn per verschillende activiteit, algemene landelijk geldende regels gesteld.

Informatie over het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Tegen de melding(en) kan geen bezwaar worden gemaakt.