Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 272969BeleidsregelsNadere regels en bepalingen

 

1. Een toewijzingsbesluit op een lening aanvraag kan alleen worden verstrekt onder

voorwaarde van een positieve beoordeling op een aanvraag voor de subsidie ‘stimulering

bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’, óók indien er om budgettaire redenen

(uitputting BOSA budget) géén BOSA subsidie wordt toegekend.

2. Afwijzing van een aanvraag zal verder plaatsvinden als:

- de aanvraag wordt ingediend nádat de duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd*.

- het gebouw c.q. de accommodatie binnen 10 jaar moet worden afgebroken of in

ongebruik raakt, of dat aannemelijk kan worden gemaakt dat dit binnen 10 jaar het geval

zal zijn.

* Uitzondering hierop zijn aanvragen die worden ingediend tot 3 maanden nadat de

maatregelen zijn uitgevoerd, waarbij in de begroting kan worden aangetoond dat de

maatregelen vanuit de begroting tijdelijk zijn voorgefinancierd. Op dit moment is duidelijk

dat tennisvereniging De Hoef (Heesch) van deze uitzonderingsmogelijkheid gebruik wil

maken.