Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 271346Overige overheidsinformatie[Ontwerpbesluit tot vaststelling containerlocatie in de wijk Spangen  ]

[De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Gelet op artikel 4, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009,

Wijst namens Burgemeester en Wethouders de volgende locatie aan voor ondergrondse wijk container (ondergronds) voor de inzameling van restafval in de wijk Spangen   

Voorgenomen locaties 

 

De Concerndirecteur Stadsbeheer heeft het voornemen de volgende locatie vast te stellen:

 

Locatie-nummer

straat

Aanduiding

Afvalsoort (ondergronds)

1

Spangensekade/ Matalulistraat

 

 

2 ondergrondse wijkcontainer voor restafval

 

 

 

 

 

Bedenkingen uiten

Belanghebbenden kunnen tegen de voorgenomen locatie binnen zes weken na de datum van bekendmaking (week 40) op de website www.overheid.nl schriftelijk bedenkingen uiten bij de concerndirecteur Stadsbeheer. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:

 • 1.

  De redenen van de bedenkingen;

 • 2.

  Naam en het adres van de indiener;

 • 3.

  De dagtekening;

 • 4.

  Een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de bedenkingen zijn gericht.

Het is wenselijk een kopie van het ontwerpbesluit mee te zenden. De bedenkingen moeten worden gericht aan de concerndirecteur Stadsbeheer, de heer G.J.D. Wigmans, p/a afdeling Bedrijf bureau Schoon, Postbus 10902, 3004 BC Rotterdam.

 

Ter inzage

Het ontwerp besluit ligt vanaf publicatiedatum zes weken ter inzage bij:

 • 1.

  Stadsbeheer,receptie Stadsbeheer Schoon, Kleinpolderplein 5, Rotterdam;

Ter inzage

Het ontwerp besluit ligt vanaf publicatiedatum zes weken ter inzage bij:

 

 • 1.

  Stadsbeheer 

 

Rotterdam, 08 november  2019

 

De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Voor deze,

 

De directeur Stadsbeheer Schone Stad,

Namens deze,

  

J. van Maaren

Hoofd Inzameling en Hergebruik