Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 270793Plannen | ruimtelijkVoorontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2020-1’

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2020-1” vanaf 8 november 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan gaat over:

- het realiseren van twee appartementen aan de Emmastraat 24 te Asten;

- het wijzigen van de bestemming van de Hollideeweg 3 te Heusden in ‘Recreatie’; en

- het omschakelen van de pluimveehouderij aan de Sengersbroekweg 2 te Heusden naar een biologische rundveehouderij.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien via de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op de volgende pagina: www.asten.nl/inwoners/bouwen/bestemmingsplannen/

Wilt u de papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een inspraakreactie kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.