Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 270022Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Baron van Nagellstraat X

Het perceel Baron van Nagellstraat 92 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om het realiseren van 10 appartementen en 5 bedrijfsruimten mogelijk te maken.

Schoonengweg III, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Schoonengweg 8 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om het realiseren van 4 woningen mogelijk te maken in het kader van functieverandering.

 

Barneveld, 7 november 2019.