Beleidsregels uitwegen gemeente Súdwest-Fryslân

 

Op 1 september 2014 stelde het college de Beleidsregels uitwegen gemeente Súdwest-Fryslân vast. In deze beleidsregels zijn op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente Súdwest-Fryslân (APV) regels vastgelegd voor het maken of veranderen van een in- of uitrit van de openbare weg naar percelen van woonhuizen, bedrijven en instellingen. Aanvragen om een vergunning voor een in- of uitrit worden aan deze regels getoetst.

De beleidsregels zijn destijds bekend gemaakt op de gemeentelijke website. Vanaf eind november 2018 heeft de gemeente een nieuwe website waarop wordt verwezen naar de website Overheid.nl voor regelgeving en beleid dat bekend is gemaakt. Om ook de beleidsregels voor uitwegen in te kunnen zien op deze site, is het nodig deze opnieuw bekend te maken.

 

Deze zakelijke mededeling voorziet daarin. De beleidsregels uitwegen gemeente Súdwest-Fryslân, zijn als bijlage opgenomen bij deze mededeling.

Naar boven