Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 269187Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Zwaagdijk 349 in Zwaagdijk-West week 45

Burgemeester en wethouders hebben op 30 oktober 2019 voor het bouwen van een woning aan Zwaagdijk 349 in Zwaagdijk-West een hogere waarde vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de woning.

Vanwege de weg Zwaagdijk overschrijdt het geluid op de gevels van deze woning de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel. Dit staat in de Wet geluidhinder. Daarom wordt met dit besluit een hogere waarde vastgesteld van 55 decibel op de noordgevel, 52 decibel op de oost- en westgevel en 49 decibel op de zuidgevel.

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.