Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269079Plannen | ruimtelijkontwerpplan Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012

Van 8 november tot en met 19 december 2019 ligt het ontwerpplan Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Het plan voorziet in het vergroten van de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing op de locatie Garderbroekerweg 173 in Kootwijkerbroek en het inrichten van de gronden ten noorden van deze locatie als natuur. Daarnaast voorziet het plan in het splitsen van de bestaande woning in twee zelfstandige wooneenheden en het vergroten van de oppervlakte aan bijgebouwen op de locatie Garderbroekerweg 136/136A in Kootwijkerbroek.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1536-0001

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1536-/NL.IMRO.0203.1536-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl?)

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

 

Barneveld, 7 november 2019.