Gemeenteblad van Haaren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenGemeenteblad 2019, 267091Beschikkingen | afhandelingVan rechtswege verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Koningsweg 5, 5296KV in Esch (OV46846)

 

Het verbouwen van een schuur

Activiteit: Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Datum verleend: 31-10-2019

 

Procedure bezwaar

Als uw directe belangen worden geschaad door een genomen besluit, dan kunt u een bezwaar indienen.

Dat kan tot zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager. De datum ziet u in de openbare

bekendmaking van de verleende vergunning. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. uw naam en uw adres met handtekening;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. uw reden(en) van het bezwaar

Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Procedure voorlopige voorziening

Als uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u tevens

bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch een verzoek indienen om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld

een schorsing van het besluit). Dit verzoek moet u samen met een kopie van het besluit sturen naar Postbus 90125,

5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.