Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 262704Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heescheweg/Weverstraat Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heescheweg/Weverstraat in Nistelrode’  te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHscheweg1729NTR-ow01.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bedrijf aan de Heescheweg 17 uit te breiden, een twee-onder-één-kapper achter Heescheweg 11 toe te voegen en de vrijstaande woning van Weverstraat 8 om te zetten in een twee-onder-één-kapper. .

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken (t/m 11 december 2019) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 30 oktober 2019