Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2019, 260605BeleidsregelsBekendmaking Gemeenteblad/Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Op 1 april 2019 heeft de gemeenteraad de Wijziging gemeenschappelijke regeling OVIJ vastgesteld. Hierin zijn diverse wijzigingen over de bevoegdheden van de OVIJ verwerkt in een nieuwe gemeenschappelijke regeling.

De Wijziging gemeenschappelijke regeling OVIJ is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen. Typ bij zoeken in alle documenten de volledige naam van het besluit in: Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Organisatie | Beleid en regelgeving | Overzicht Regelgeving | Mooi Voorst.

Twello, 30 oktober 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris