Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 256876Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Klein Kantje ong. (nabij 13) Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Kantje ong. (nabij 13) Nistelrode’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPKleinkantjeong13-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel Klein Kantje ong. (nabij 13) in Nistelrode.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 30 oktober 2019