Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 25661Plannen | ruimtelijkOntwerp verzamelbestemmingsplan 2018-2 ter inzage

Het verzamelbestemmingsplan Midden-Groningen 2018-2 is opgesteld en wordt als ontwerp ter inzage gelegd.  

Inhoud

In een verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en ambtelijke aanpassingen in één plan en procedure meegenomen. Het plan omvat de volgende locaties:

 • 1.

  Foxhol, Meeuwenstraat 8

  Een stukje grond wordt bij het bestaande woonperceel gevoegd en krijgt de bestemming wonen.

 • 2.

  Hellum, Westerzanden 2

  Hierbij krijgen 2 kleinschalige windturbines een aanduiding op de kaart. Er is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt vastgelegd in dit bestemmingsplan.

 • 3.

  Kolham, De Valckelaan 2

  Hierbij krijgen 2 kleinschalige windturbines een aanduiding op de kaart. Er is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt vastgelegd in dit bestemmingsplan

 • 4.

  Overschild, Graauwedijk 74

  Hierbij krijgen 3 kleinschalige windturbines een aanduiding op de kaart. Er is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt vastgelegd in dit bestemmingsplan.

 • 5.

  Overschild, Westerpaauwenweg 6

  Met een binnenplanse afwijking is vergunning verleend voor het gebruiken van het bijgebouw voor bed & breakfast. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

 • 6.

  Sappemeer, Slochterstraat 82

  Bij deze locatie wordt wonen de hoofdbestemming nu het bedrijf al een aantal jaren is beëindigd. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning.

 • 7.

  Schildwolde, Hoofdweg 109

  De aanduiding bedrijfswoning wordt toegevoegd (bestaande bedrijfswoning). Bij de actualisering van het bestemmingsplan is deze aanduiding weg gevallen op de verbeelding.

 • 8.

  Schildwolde, Hoofdweg 200

  De aanduiding bedrijfswoning wordt toegevoegd (bestaande bedrijfswoning). Bij de actualisering van het bestemmingsplan is deze aanduiding weg gevallen op de verbeelding.

 • 9.

  Siddeburen, Reint Dijkemastraat 6/6A

  De bestemming (aanduiding) van de bovenwoning gaat van dienstwoning naar burgerwoning. Er is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

 • 10.

  Tjuchem, Hoofdweg 75

  Een voormalige school krijgt de bestemming gemengd-2.

 • 11.

  Zuidbroek - Kerkstraat 86

  Het perceel Kerkstraat 86 krijgt de aanduiding detailhandel. Bij de actualisering van het bestemmingsplan is deze functieaanduiding weg gevallen op de verbeelding.

 • 12.

  Zuidbroek - Station

  Het noordelijk perron bij het station Zuidbroek krijgt de bestemming verkeer-railverkeer. In het nu geldende bestemmingsplan is hiervoor geen passende bestemming opgenomen.

Het plan inzien

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 ter inzage. In deze periode kunt u het plan tijdens openingstijden inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis in Hoogezand (locatie Hooge Meeren, Gorecht-Oost 166).

Tijdens deze periode kunt u het plan ook digitaal bekijken via de gemeentelijke website, onder het kopje thema’s > plannen en projecten > bestemmingsplannen. Het plan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1952.bpmigverzamel20182-on01.

Reageren op de plannen (indienen reactie)

Tot en met 20 maart 2019 kan een ieder een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Vermeld daarbij dat het gaat om het Verzamelbestemmingsplan 2018-II. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming over het verzamelbestemmingsplan.