Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 254942Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Veurselaan 111 Voorburg realiseren twee nieuwe opslagruimten

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van twee nieuwe opslagruimten.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 17 oktober 2019

Ons kenmerk: 580038

Inzage

Ingekomen aanvragen zijn op verzoek digitaal in te zien, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail aan info@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.